Vi arbetar inom olika rättsområden:
Allmän praktik med inriktning på Familjerätt, Brottmål, Avtalsrätt, Försäkringsrätt, Asyl- och Migrationsrätt, Internationell privaträtt, Målsägandebiträde, Skadeståndsrätt, Svensk och internationell affärsjuridik, Särskild företrädare för barn, Bolagsbildning m.m.

Trabajamos con especialización en el ámbito jurídico:
Derecho de Familia, Derecho Penal, Derecho de Contratos, Derecho de Seguros, Inmigración y Asilo, Práctica General, Derecho Internacional Privado, Derecho de Daños, Negocios suecos e internacionales, Representación especial para los niños, Ley de corporaciónes etc.

We work with various specializations within the legal field:
Family law, Criminal law, Contract law, Insurance law, Asylum and Immigration Law, General Practice, International Private Law, Plaintiff representatives, Tort law, Swedish and international business, Special representative for children, Corporation law etc.

Språk/Languages:
Svenska, Español, English, Farsi, Dari

Jobba hos oss:
Sök jobb hos oss. Vi letar efter en ny jurist som också är arabisktalande. Ansök på: info@immigrate.se