Välkommen!

Vi arbetar inom olika rättsområden: Allmän praktik med inriktning på Familjerätt, Brottmål, Avtalsrätt, Försäkringsrätt, Asyl- och Migrationsrätt, Internationell privaträtt, Målsägandebiträde, Skadeståndsrätt, Svensk och internationell affärsjuridik, Särskild företrädare för barn m.m. Trabajamos con especialización en el ámbito jurídico: Derecho de Familia, Derecho Penal, Derecho de Contratos, Derecho de Seguros, Inmigración y Asilo, Práctica General,